Hi folks! Hope everybody is safe out there!

This thread was supposed to be strictly about hiking. However, the links bellow is somehow related as it shows what kind of conditions that awaits you if you plan for wither adventures here in Norway 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=DM9QHnfDHdQ&ab_channel=NRK

https://www.youtube.com/watch?v=FPxAvHdrK6U&ab_channel=Statensvegvesen

 

 

 

 

The norwegians have to battle eight meters of snow to find the road.På Vikafjellet slåss de med åtte meter snø for å finne veien.
Fv. 63 Trollstigen er en del av Nasjonal turistveg Geiranger/Trollstigen. Vegen er vær- og skredutsatt og stengt om vinteren. Arbeidet med å åpne vegen start...